Dāvis Mednis

Jurists, Kvalitātes vadītājs

Dāvim Mednim ir vairāk nekā 15 gadu pieredze jurisprudencē. 2008. gadā Latvijas Universitātē viņš ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. 2013. gadā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā iegūts arī profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā. Zinātniski pētnieciskā interese studiju laikā – patērētāju tiesību aizsardzība un administratīvais process.

Jurista darba gaitas sācis Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā, kur līdzdarbojies iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādē saistībā ar ministrijas darbības galvenajiem virzieniem: patērētāju tiesībām, privatizāciju, enerģētikas tiesībām, konkurences tiesībām, statistiku, būvniecības tiesībām, kā arī normatīvo regulējumu standartizācijas un atbilstības novērtēšanas jomā.

2009. gadā Dāvis sāka darba gaitas RTU kā Zinātņu prorektora dienesta juriskonsults. Dāvis ir izveidojis RTU centralizētu Juridisko departamentu. No 2011. gada līdz 2024.gada 1. februārim Dāvis bijis RTU Juridiskā departamenta pirmais direktors. Dāvja vadībā sniegts ikdienas juridiskais atbalsts standarta un nestandarta situācijās RTU, RTU aģentūrām un meitas uzņēmumiem (SIA), kā arī vairākām ar RTU saistītām biedrībām un nodibinājumam RTU Attīstības Fonds; izstrādātas un apstiprinātas vairākas RTU Satversmes redakcijas. Dāvja vadībā RTU ir uzvarējusi vairākās judikatūru veidojošās tiesvedībās. Dāvis vairākkārt darbojies krīzes menedžmenta apstākļos, piemēram, veiksmīgi novadīta Juridiskā departamenta pāreja uz attālināto darbu Covid-19 krīzes apstākļos, nodrošinot juridiskā atbalsta nepārtrauktību.

Dāvis ir piedalījies vairāku būtisku RTU attīstības projektu realizācijā – RTU dokumentu aprites digitalizācijā, Olaines Tehnoloģiju koledžas integrācijā RTU ekosistēmā, dokumentu aprites struktūrshēmas ieviešanā RTU valsts augstskolas padomē u.c. Dāvis ir piedalījies augstskolu administratīvā personāla Erasmus+ pieredzes apmaiņas programmās Vācijas un Portugāles universitātēs. Par godprātīgu darbu saņēmis RTU rektora un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstus. No 2024. gada jūnija Dāvis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas jurists un Kvalitātes vadītājs.

Dāvja dzīves kredo ir – per aspera ad astra. Hobiji ir grāmatu lasīšana, ceļošana un darbība dažādās sabiedriskās aktivitātēs un organizācijās. Dāvja interešu lokā ir dažādu administratīvo procesu digitalizācija un jaunu digitālu risinājumu izmantošana ikdienas darbā.