Dzintra Erliha

Docētāja, Instrumentu spēles skolotāju katedra

Pianiste Dzintra Erliha klavierspēli apgūst kopš 3 gadu vecuma vecāku – mūziķu - vadībā. Mācības turpinātas Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā (pedagoģe Ligita Muižarāja), vēlāk Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā (pedagoģe Gunta Boža).  Studijas turpinātas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā izcilā profesora Arņa Zandmaņa klavieru klasē. 2007–12 studējusi JVLMA doktorantūrā, kur izstrādājusi un 2013 aizstāvējusi promocijas darbu Lūcijas Garūtas kamermūzika: biogrāfiskais konteksts, stils un interpretācija, iegūstot Dr. art. grādu (zinātniskā vadītāja Baiba Jaunslaviete).

Paralēli studijām Latvijā pianiste aktīvi papildina zināšanas pie izciliem pianistiem, profesoriem ārpus Latvijas: Lazara Bermana (Krievija), Barija Duglasa (Barry Douglas, Apvienotā Karaliste), Viktora Jeresko (Krievija/Francija), Igora Lazko (Francija), Filipa Džuzjāno (Philippe Giusiano, Francija), Birgitas Vollenvēberes (Birgitta Wollenweber, Vācija), Zjū Hjao Mei (Zhu-Xiao-Mei, Ķīna), Oļega Mantura (Somija), Mūzas Rubackītes (Francija), Aldonas Dvarionaites (Lietuva) u. c. Studējusi Kanādā pie izcilā latviešu / kanādiešu pianista Artura Ozoliņa, ko nodrošināja piešķirtā Martas Kundrātes-Tūteres piemiņas fonda stipendija.

Studiju gados kļūst par vairāku starptautisku pianistu konkursu laureāti: Balio Dvarionas starptautiskajā pianistu konkursā Lietuvā (1997, diploms), starptautiskajā pianistu konkursā Roma-1997 Itālijā (1997, 1. vieta); starptautiskajā Ludmilas Kņezkovas-Hasijas pianistu konkursā Kanādā (1998, 3. vieta), starptautiskajā Nikolaja Rubinšteina pianistu konkursā Francijā (1999, 1. vieta).

Pianiste ieskaņojusi vairākus mūzikas albūmus:

  • Zvaigznes skatiens / Regard d`etoile (ieskaņota latviešu komponistes Lūcijas Garūtas un franču komponista Olivjē Mesiāna klaviermūzika (2008)),
  • Kvēlot, liesmot, sadegt! (ieskaņota L.Garūtas vokālā un instrumentālā kamermūzika (2010))
  • Tilts pār jūrām / The bridge across the seas (veltīts Tālivalža Ķeniņa 90.gadu atcerei (izdots Kanādā, 2010))
  • Citādas krāsas / Other colours (kopā ar flautisti Ilonu Meiju ieskaņoti latviešu komponistu skaņdarbi flautai un klavierēm, 2017)
  • Ar siltu sirdi / Warmhearted (kopā ar pasaules operzvaigzni Maiju Kovaļevsku un izcilo LNO solistu Krišjāni Norveli ir ieskaņota latviešu komponistu vokālā kamermūzika, 2018)

Pianiste aktīvi darbojas arī muzikoloģijas nozarē. Izdoti vairāki pianistes pētījumi, tostarp Lūcijas Garūtas klaviermūzika (Izdevniecība Musica Baltica, 2007); Hermanis Brauns laikabiedru liecībās un skaņuierakstos (krājums Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kameransambļa katedrai 50, Izdevniecība Ulma, Rīga, 2009), Garūta – pianiste, savu skaņdarbu interprete (zinātnisko rakstu krājums Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, Daugavpils, 2009) un citi.

Kopš 2015 Dzintra Erliha ir docētāja JVLMA Instrumenta spēles skolotāju katedrā, kur vada topošo klavierspēles skolotāju bakalaura un maģistra diplomreferātus, un Vispārējo klavieru katedrā. Aktīva ir pianistes starptautiskā koncertdarbība, uzstājoties Austrālijā, ASV, Kanādā, Īslandē, Francijā, Ukrainā, Polijā un citviet; kā arī pasniedzot meistarklases ārzemju augstskolās.