Dzintra Vīcupe

Lektore, Koncertmeistaru katedra

Lektore - koncertmeistare Dzintra Vīcupe strādā JVLMA Diriģēšanas un Vispārējās nūzikas skolotāju katedrās. Ir sieviešu kora "Ausma" un Rīgas domes kultūras apvienības Ave Sol sieviešu kora grupas koncertmeistare. Beigusi Talsu bērnu mūzikas skolas un Emīla Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas klavieru klases. Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas prof. Dainas Vīlipas klavieru klasi. 2002.gadā ieguvusi profesionālo Maģistra grādu.

Kā koru koncertmeistare piedalījusies koncertos, skatēs, konkursos, festivālos gan Latvijā, gan Vācijā, Francijā, Kanādā, Itāljā, Polijā, Slovākijā un ASV. Piedalījusies 2., 3., un 4. Jāzepa Vītola starptautiskajos kordiriģentu konkursos.