Elīna Jacinta

Pieaicinātā docētāja, Horeogrāfijas katedra