Elīna Selga

Lektore, Muzikoloģijas katedra

Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bakalautūru (2007) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūru (2010), iegūstot Humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā. JVLMA docētāja kopš 2008. gada, 2017. gadā ievēlēta lektora amatā. JVLMA bakalaura studiju programmās vada teorētiskos un praktiskos studiju kursus: solfedžo, mūzikas vēsture un teorija, muzikālās dzirdes attīstības praktikums. Elīna Selga pedagoģisko un muzikāli praktisko pieredzi uzkrājusi Mūzikas vēstures un teorijas nodaļas pedagoga ilggadējā darbā Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, kā arī profesionālajā Rīgas kamerkorī “Ave Sol”. Šobrīd veic eksperta darbu Latvijas Mūzikas informācijas centrā.