Helēna Demakova

Docētāja, Profesionālā doktorantūra