Ieva Dzērve

Lektore, Vispārējo klavieru katedras vadītāja

Pianiste Ieva Dzērve dzimusi Rīgā. Absolvējusi Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu (L. Prūses klavieru klase). Ieguvusi bakalaura grādu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur mācījusies klavierspēli pie doc. V.Janča, koncertmeistarēšanu pie doc. I.Villerušas, kameransambli pie prof. G.Rasas. Turpat ieguvusi maģistra grādu kameransambļa specialitātē pie prof. G.Rasas un prof. J.Maļecka.  Zināšanas koncertmeistarēšanā papildinājusi Starptautiskajā Vasaras Mūzikas Akadēmijā Nicā (Francija) pie A.Žakobas (Ariane Jacob). 

Kopš 1998. gada ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēks. Savu docētājas darbu JVLMA uzsākusi kā koncertmeistare, īstenojot pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles, pūtēju orķestra un simfoniskā orķestra un kora diriģēšanas, kamerdziedāšanas un operas dziedāšanas studiju kursus. Kopš 2013. gada ir Vispārējo klavieru katedras docētāja un sākot ar 2018. gadu ir šīs katedras vadītāja.

Kopš 2002. gada ir koncertmeistare Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, kur sadarbojas ar flautas, saksofona, tubas un eifonija spēles jaunajiem māksliniekiem.

Kā pasniedzēja piedalījusies 24. un 27., 28., 29., 30., 31. Flautistu un pianistu Forumā Luksemburgā (Diekirch) (Forum International pour Flute et Piano). Koncertējusi kopā ar K.Gailīti, S.Vaici, I.Bageli, V.Jansonu, G.Paulu, K.Janu (Carlo Jans), D.Blūmentālu (Daniel Blumenthal), M.Karolli (Mario Carolli), N.Švābi (Natalie Schwaabe), J.Ostriju (Jan Ostrý), M.Faustu (Michael Faust), J.Balintu (János Bálint), S.Fransuā (Sandrine Francois), S.Mīdu (Steven Mead), G.Hinzi (Gudrun Hinze), M.Zupanu (Matej Zupan), Č.Randolfu Soijeri (Charsie Randolph Sawer). Sadarbojusies ar diriģentiem I.Kokaru, G.Kokaru, A.Birziņu, R.Vanagu, V.Gaili, I.Teterovski u.c.

No 2000. līdz 2016. gadam Ieva ir darbojusies Rīgas kamerkorī Ave Sol. Kā kora dziedātāja un koncertmeistare piedalījusies šī kora CD ieskaņojumos un koncerttūrēs Eiropā, Krievijā, Izraēlā, Japānā, Ķīnā.