Ieva Rudzīte

Pieaicinātā docētāja, Mūzikas skolotāju katedra