Ieva Rukšāne

Pieaicinātā docētāja, Mūzikas pedagoģijas katedra

Datorzinātņu bakalaura grāds iegūts Latvijas Universitātē. Pēc tam iestājusies programmā "Iespējamā misija", kuras ietvaros kļuvusi par matemātikas un tehnoloģiju skolotāju Limbažu novada ģimnāzijā. Paralēli darbam skolā turpina attīstīt savas IT prasmes, piedaloties dažādos ar tehnoloģijām saistītos projektos, piemēram, Erasmus+, eTwinning, Samsung Skola nākotnei. Šobrīd studē arī matemātikas maģistrantūrā Latvijas Universitātē.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā par pieaicināto docētāju strādā kopš 2015.gada.