Iļja Vlasenko

Pieaicinātais docētājs, Operdziedāšanas klase