Ilona Kudiņa

Pieaicinātā docētāja, Džeza mūzikas katedra