Ilze Liepiņa

Pieaicinātā docētāja, Muzikoloģijas katedra

Ilze Liepiņa (Šarkovska-Liepiņa), muzikoloģe, mākslas doktore. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece. Doktora zinātnisko grādu ieguvusi par pētījumu “Latvijas mūzikas kultūra 15.–16. gadsimtā Eiropas mūzikas kontekstā” (1997).

Pēc studijām JVLMA strādājusi kā publiciste un redaktore kultūras periodikā, bijusi Latvijas Mūzikas informācijas centra direktore un administrējusi valstiski nozīmīgas mūzikas nozares programmas un projektus (“Latvijas mūzika pasaulē: piedalīšanās starptautiskās mūzikas industrijas izstādēs”, digitālo projektu “Latviešu komponistu datubāze/katalogs” (2002–2006), “Latviešu simfoniskās mūzikas katalogs (1880–2008)” u. c.). Vadījusi JVLMA Zinātniskās pētniecības centru (2006–2008, 2014–2017). Zinātnisku publikāciju autore, piedalījusies konferencēs Eiropā un ASV, organizējusi starptautiskas zinātniskās konferences Latvijā, starptautisku profesionālo organizāciju biedre.

JVLMA vada studiju kursus “Latviešu mūzikas vēsture” un “Mūzika un komunikācija”. Pētniecisko interešu centrā – Latvijas mūzikas vēsture un laikmetīgā skaņumāksla, kā arī starpkultūru sakari mūzikā.