Ilze Mažāne

Pieaicinātā docētāja, Horeogrāfijas katedra