Jana Janišauska

Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja, docētāja, Muzikoloģijas katedra

Jana Janišauska izglītojusies Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā. 2016. gadā ieguvusi profesionālā bakalaura grādu muzikoloģijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, savukārt 2019. gadā absolvējusi JVLMA akadēmiskā maģistra studiju programmu, specializējoties mūzikas psiholoģijā. Šobrīd Jana Janišauska studē JVLMA akadēmiskā doktora studiju programmā "Muzikoloģija", veicot pētniecisko darbu sistemātiskās muzikoloģijas apakšnozarē un piedaloties starptautiskās zinātnieku grupas “Music and Brain” pētījuma  muzicēšanas testa “Music Performance Test” datu apstrādē. 

No 2013. gada Jana Janišauska darbojas pedagoģijas laukā – no 2013. līdz 2016. gadam pasniegusi mūzikas teorētiskos priekšmetus Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā, no 2015. līdz 2016. gadam mūzikas priekšmetus "Atvērtajā Jūrmalas skolā", no 2017. līdz 2019. gadam vadījusi un pedagoga statusā darbojusies Mūzikas attīstības telpā "Skaņu aplis". No 2018. gada Jana Janišauska ir pieaicinātā docētāja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Muzikoloģijas katedrā, bet no 2019. gada vada arī Vispārizglītojošo studiju kursu katedru.

Kopš 2008. gada Jana Janišauska veic aktīvu organizatorisko darbību. Strādājusi festivālā "Summertime - aicina Inese Galante", koncertaģentūrā "Aira Laivina Artists", organizējusi pirmsskolas bērniem paredzētus klasiskās kamermūzikas koncertus "Baby Fest" un festivālu "Latvijas Jaunās mūzikas dienas".