Jānis Kudiņš

Profesors, Muzikoloģijas katedra

Absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (1997. gadā mākslas bakalaura grāds mūzikas vēsturē un teorijā, 1999. gadā humanitāro zinātņu maģista grāds muzikoloģijā) un 2008. gadā ieguvis doktora zinātnisko grādu (Dr. art.) muzikoloģijā.

JVLMA docētājs kopš 1996. gada, profesora amatā ievēlēts 2017. gadā. Kā pētnieks darbojas arī Zinātniskās pētniecības centrā (bija centra vadītājs no 2008. līdz 2012. gadam). Laikā no 2008. līdz 2017. gadam pildīja Muzikoloģijas katedras vadītāja pienākumus.

Docētie studiju kursi un pētniecisko interešu tematika saistīta ar Latvijas un Baltijas mūzikas vēsturi (19.–20. gadsimts); stila, 20. gadsimta modernisma un postmodernisma jēdzieniem mūzikā un mākslā; zinātniskās pētniecības metodoloģiju; 20. gadsimta pirmās puses Eiropas populārās mūzikas kultūru.

Vairāku zinātnisko publikāciju autors latviešu un angļu valodā (to vidū divas zinātniskās monogrāfijas), aktīvs zinātnisko konferenču un semināru dalībnieks Latvijā un citās valstīs.