Jānis Kudiņš

Profesors, Muzikoloģijas katedra

Absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (1997. gadā mākslas bakalaura grāds mūzikas vēsturē un teorijā, 1999. gadā humanitāro zinātņu maģista grāds muzikoloģijā) un 2008. gadā ieguvis doktora zinātnisko grādu (Dr. art.) muzikoloģijā.

JVLMA docētājs kopš 1996. gada, profesora amatā ievēlēts 2017. gadā. Kā pētnieks darbojas arī Zinātniskās pētniecības centrā (bija centra vadītājs no 2008. līdz 2012. gadam). Laikā no 2008. līdz 2017. gadam pildīja Muzikoloģijas katedras vadītāja pienākumus.

Docētie studiju kursi un pētniecisko interešu tematika saistīta ar Latvijas un Baltijas mūzikas vēsturi (19.–20. gadsimts); stila, 20. gadsimta modernisma un postmodernisma jēdzieniem mūzikā un mākslā; zinātniskās pētniecības metodoloģiju; 20. gadsimta pirmās puses Eiropas populārās mūzikas kultūru.

Vairāku zinātnisko publikāciju autors latviešu un angļu valodā (to vidū divas zinātniskās monogrāfijas), aktīvs zinātnisko konferenču un semināru dalībnieks Latvijā un citās valstīs.

 

Nesenākās un topošās publikācijas:

Kudiņš, Jānis. 2023. "Vu akhin zol ikh geyn? / Tell Me Where Can I Go?" A Study of a Well-Known Song and the Author of Its Music. Lied und populäre Kultur / Song and Popular Culture, No. 68. Münster: Waxmann Verlag GmbH, ISBN 978-3-8309-4675-5

Kudiņš, Jānis. 2021. Fragmentary and Moderate Modernism in Latvian Music History. Some Local Features and Peculiarities. Culture Crossroads, No. 19. Riga: Latvian Academy of Culture, eds. Anda Laķe, Ilona Kunda, Pp. 111–125.  ISSN  2500-9974
DOI: https://doi.org/10.55877/cc.vol19.31 
 
Kudiņš, Jānis. 2020. The Rock Opera Lāčplēsis (Bearslayer, 1988): Symbolic Meaning in the Historical Change Process and the Cultural Memory of Latvia. Lietuvos Muzikologija / Lithuanian Musicology, No. 21, Lithuanian Academy of Music and Theatre, eds. Rūta Stanevičiūte, Rima Povilionienė, Pp. 94–111. ISSN 1392-9313
Open access  http://zurnalai.lmta.lt/en/issue/lietuvos-muzikologija-nr-21/
 
Kudiņš, Jānis 2020. Folk Music Quotations and Allusions in Latvian Composers’ Neo-Romantic Symphonic Music in the Last Decades of the 20th Century and Early 21st Century. New Sound, No. 55, Faculty of Music, University of Arts, Belgrade, ed. Mirjana Veselinovič-Hofman, Pp. 213–238. ISSSN 0354-4362 (0354-818X)
DOI: https://doi.org/10.5937/newso2055213k 

Kudiņš, Jānis. 2019. Phenomenon of the Baltic Singing Revolution in 1987–1991: Three Latvian Songs as Historical Symbols of Non-Violent Resistance. Muzikologija / Musicology, No. 26/1, Journal of the Institute of Musicology SASA, Belgrade, ed. Ivana Medic, Pp. 27–39. ISSN 1450-9814. 
DOI:/https://doi.org/10.2298/MUZ1926027K

Strādā katedrā

Muzikoloģija