Jānis Taurens

Pieaicinātais docētājs, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra

Jānis Taurens ir dzimis 1961. gadā Rīgā, studējis arhitektūru Rīgas Tehniskajā universitātē (toreiz Rīgas Politehniskajā institūtā) un filozofiju Latvijas Universitātē, kur 2005. gadā ieguvis filozofijas doktora grādu. Raksta par filozofiju, laikmetīgo mākslu un arhitektūru. Tulkojis Ludviga Vitgenšteina darbus.