Jens Peter Schünemann

Pieaicinātais docētājs, Mūzikas tehnoloģiju katedra