Jolanta Strikaite-Liepiņa

Pieaicinātā docētāja, Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra