Lauma Mellēna-Bartkeviča

ZPC pētniece

Lauma Mellēna-Bartkeviča ir teātra zinātniece, mūzikas un teātra kritiķe un žurnāliste. 2018. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Teātra un kino vēstures un teorijas apakšnozarē, aizstāvot promocijas darbu Riharda Vāgnera operu iestudējumi 21. gadsimtā: cikla “Nībelunga gredzens” Rīgas iestudējumi un to kontekstualizācija

Kopš 2004. gada publicējusi rakstus, intervijas un recenzijas par operu iestudējumiem, koncertiem un teātru izrādēm Latvijas drukātajos un elektroniskajos medijos: apollo.lv, satori.lv, kroders.lv, Neatkarīgajā Rīta avīzē (līdz 30.04.2020), žurnālos Mūzikas Saule un Teātra Vēstnesis, regulāra pieaicinātā eksperte Latvijas Radio 3 “Klasika” mūzikas analīzes raidījumos “Post Factum” un “Atspere”. Veidojusi rakstu sēriju Balss virtuve, intervējot dziedātājus un vokālos pedagogus no Latvijas un ārvalstīm žurnālā Mūzikas saule.  Vairāku zinātnisko rakstu autore, līdzautore kolektīvajai monogrāfijai Neatkarības laika teātris (sast. E. Tišheizere, LU LFMI, 2021), rakstu krājuma Contemporary Latvian Theatre 2010-2020. A Decade Bookazine idejas autore un sastādītāja (LTDS/apgāds Zinātne, 2020). 

Kopš 2020. gada oktobra Lauma Mellēna-Bartkeviča ir pētniece –izpildītāja Valsts Pētījumu  Programmas CARD apakšprojektā Mūzikas kultūra Latvijā 20. gadsimta 20. – 30. gados un 2. pusē: mazpētītie procesi, jautājumi, problēmas. 2021. gadā ievēlēta par JVLMA ZPC pētnieci. Pētnieciskās galvenokārt intereses saistās ar vokālo mākslu, operu, muzikālo un dramatisko teātri, kā arī šo žanru attīstību mediju un tehnoloģiju kontekstā un mijiedarbībā ar sabiedrību.