Lauma Prūse

Pieaicinātā docētāja, Klavieru katedra