Līga Norde

Lektore, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra

1984.gadā beigusi LVU Svešvalodu fakultāti angļu valodas un literatūras specialitātē, iegūstot filologa,  pasniedzēja kvalifikāciju. 1999.gadā beigusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta maģistratūru.Kopš 2013.gada ir lektore  JVLMA, māca angļu valodu visu specialitāšu bakalaurantūras studiju programmās, kā arī ERASMUS apmaiņas programmas studentiem. Pasniedz arī angļu valodas fonētiku. Pedagoģiskā darba stāžs 34 gadi. Kopš 2016.gada septembra ir Vispārizglītojošo priekšmetu katedras valodu klases vadītāja.