Maija Švēdenberga

Pieaicinātā docētāja, Mūzikas skolotāju katedra

Sitaminstrumentu spēles un ritmikas skolotāja. Beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju profesionālās bakalaura studijas instrumentālajā mūzikā, sitaminstrumentu spēlē, profesionālās maģistra studijas mūzikā, mūzikas mācībā un profesionālās bakalaura studijas mūzikas pedagoģijā. Papildinājusi zināšanas un prasmes meistarklasēs pie Ludwig Albet un Lin Chim-Cheng sitaminstrumentu spēlē.

Šobrīd strādā Babītes Mūzikas skolā par sitaminstrumentu spēles pedagogu un ir docētāja JVLMA Karla Orfa instrumentu spēles apguvē. Savulaik mācījusi arī solfedžo gan Babītes Mūzikas, gan Salaspils mūzikas un mākslas skolā. Mācījusi mūziku un kori Rīgas 64.speciālajā vidusskolā. Paralēli pedagoģiskajam darbam vada bērnu vasaras nometnes, un ir valdes locekle Perkusiju mākslu atbalsta fondam Mazais bundzinieks, kuru arī ir dibinājusi. Ir saņēmusi Valsts Kultūrkapitāla fonda radošās stipendijas pedagoģiskā repertuāra veidošanai, kā rezultātā iznācis krājums „Ritma etīdes mazajai bungai”.

Kā lektore uzstājusies tālākizglītības seminārā sitaminstrumentu spēles pedagogiem un Starptautiskajā Pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju forumā. Lielu uzmanību pedagoģiskajā darbā pievērš kolektīvajai muzicēšanai – sitaminstrumentu ansamblis guvis panākumus konkursos gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Tāpat ansamblis piedalās dažādās citādās aktivitātēs – raidījumā „Brīnumskapja skola”, radošos braucienos ar deju kolektīviem. Liels sasniegums priekš ansambļa jaunākās grupas – piedalīšanās skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas mūzikas koncertā „Lai balstiņis tālu skan”.