Normunds Vīksne

Profesors, Vispārējo klavieru katedra

Profesors Normunds Vīksne (1960) dzimis Pļaviņās. Mācījies Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā, pēc tam Latvijas Mūzikas akadēmijā profesora Venta Zilberta klavieru klasē. Maģistrantūrā studējis profesoru Guntas Sproģes un Māra Švinkas klavieru dueta klasē.

Jau studiju laikā kopā ar Antru Vīksni aktīvi  piedalījies studentu kamermūzikas festivālos un koncertos. Meistarklasēs papildinājies pie profesoriem H.Riberas, L.Pohjolas, H.Olafa. Klavieru duets Antra un Normunds Vīksnes koncertējuši Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Anglijā, Francijā, Spānijā, ASV, Kanādā, Ukrainā un citās valstīs. Piedalījušies daudzos starptautiskos kamermūzikas festivālos.

Veikti ieraksti Latvijas radio un televīzijā, izdoti CD. Klavieru dueta  koncertos izskanējuši gan klasiķu, gan mūsdienu autoru darbi, daudzi no tiem pirmatskaņojumi Latvijā. Komponisti S.Mence, A.Vecumnieks, J.Karlsons, R.Jermaks, R.Kalsons, D.Aperāne, V.Līce, N.Gothams, Č.B.Grifins un citi duetam  veltījuši vai uzticējuši savu darbu pirmatskaņojumus. Ansamblis sadarbojies ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Jāzepa Mediņa mūzikas skolas orķestri, pūtēju kvintetu Quintus Anima, kā arī ar solistiem E.Saksonu. R.Manuilovu, A.Sīmani, A.Ābelīti, A.Nelsonu, G.Pabērzu, L.Puzuli un citiem. Antra un Normunds Vīksnes ir pirmās vietas ieguvēji I Starptautiskajā klavieru duetu konkursā Lietuvā (1997), The New York Pro Piano Recital Series finālisti ASV (2001), Lielās Mūzikas balvas laureāti (2001).

Normunds Vīksne kā pedagogs strādājis Jāzepa Mediņa mūzikas skolā un vidusskolā gan kā koncertmeistars, gan vadot klavieru un kameransambļa klasi. Kopš 1990.gada ir JVLMA mācībspēks Vispārējo klavieru katedrā, bet no 1994.  līdz 2008. gadam bijis arī šīs katedras vadītājs.

Paralēli darbam JVLMA Normunds Vīksne ir vadījis klavieru dueta klasi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. Studenti ir ieguvuši balvas gan starptautiskos, gan valsts klavieru duetu konkursos. Vispārējās klavieru katedras studentiem vairākkārt ir piešķirta profesora O.Zīversa balva. N.Vīksne vadījis meistarklases un darbojies vairāku starptautisku konkursu žūrijās. Publicēti raksti dažādos izdevumos.

Sīkāka informācija par klavieru duetu Antra un Normunds Vīksnes - www.duopianists.net