Oskars Patjanko

Docētājs, Muzikoloģijas katedra

Oskars Patjanko ir datorinženieris, tautas mūzikas izpildītājs un pētnieks. Absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūru (2005), iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu datorzinātnēs un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bakalautūru (2012), iegūstot mākslas bakalaura grādu. JVLMA pasniedz tradicionālās instrumenta spēles un ansambļa studiju kursu etnomuzikoloģijas bakalaura studiju apakšprogrammā, kā arī veic tradicionālās mūzikas digitālā arhīva uzturēšanu.

Spēlē tradicionālās kokles, divu un trīs rindu ermoņikas, kā arī interesējas par tradicionālo dziedāšanu un deju. Piedalījies dažādos ar tradicionālo mūziku saistītos koncertos, kā arī mācījis latviešu tradicionālo deju festivālos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Austrijā. Publicējis grāmatu “Ieviņas” par latviešu tradicionālajām ermoņikām.