Pēteris Ozoliņš

Pieaicinātais docētājs, Stīgu instrumentu katedra