Sandra Ratniece

Pieaicinātā docētāja, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra

2011. gada 1. marts – iegūts Dr. philol. zinātniskais grāds literatūras teorijā, Latvijas Rakstnieku savienības biedre kopš 2011. gada. Literatūras zinātniece, literatūras  kritiķe.

Darba vietas šobrīd: JV LMA – viesdoc.; Rēzeknes Augstskolas REGI – ievēlēta pētnieka amatā, viesdoc.; Eiropas Tālmācības Augstskola un LBK – doc.; kā arī iesaistīta LU HZF , Latvijas Rakstnieku savienības, Rīgas Jūgendstila muzeja projektos.

Papildus pienākumi: 2013.05.08. -  jauno literātu radošā semināra „Aicinājums” organizēšana un vadīšana Latvijas Rakstnieku savienībā; 2013.11.05. ievēlēta RS Revīzijas komisijā; 2013.01. -  ievēlēta RA Satversmes sapulcē; 2011.30.10. – 2017.30.10. – ievēlēta par Augstkolas Eihseba Senāta priekšsēdētāju.

Starptutisku konferenču organizēšana, kā arī šo konferenču zinātnisko rakstu krājumu radakcijas kolēģijas locekle, sastādītāja, atbildīgā redaktore: kopš 2012. gada - Starptautiska zinātniska konference „Autors. Teksts. Laikmets”  (Rēzeknes Augstskola); kopš 2009. gada - „Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam” (LU Humanitāro zinātņu fakultāte).