Sanita Glazenburga

Lektore, Koncertmeistaru katedra

Absolvējusi profesora Teofila Biķa klavieru klasi Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, iegūstot maģistra grādu mūzikā. Jāz.Mediņa Mūzikas vidusskolā klavierspēli apguvusi skolotājas G.Božas klasē.

Piedalījusies starptautiskos pianistu konkursos, tajos iegūstot godalgotas vietas. Adas Kaspī Starptautiskajā pianistu konkursā Izraēlā 1997.gadā 3.vieta, 3.Starptautiskajā Jāz.Vītola pianistu konkursā 1997.gadā 1.vieta. Veiksmīgi piedalījusies arī starptautiskos kamermūzikas konkursos. Pirmajā starptautiskajā kamermūzikas konkursā "Jūrmala-97" 2.vieta, Starptautiskajā S.Taņējeva kamermūzikas konkursā Krievijā 1999.gadā diploms.
Atzinīgi novērtēta kā koncertmeistare daudzos konkursos.

Ilgstoši darbojusies Rīgas Franču licejā kā koncertmeistare koriem. Savas zināšanas papildinājusi meistarklasēs pie tādiem mūziķiem kā H.Pallsons,H.Ribera, P.Geņušas, ,L.Bermans, J.Vagmans, M.Boguslavkis u.c. Uzstājusies kopā ar Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu orķestri, Latvijas Nacionālo Simfonisko orķestri, Latvijas Nacionālās Operas orķestri. Regulāri piedalījusies Festivāla orķestra, Rīgas kamermūziķu, orķestra Sinfonietta Rīga koncertos.

Pašlaik strādā Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā koncertmeistaru katedrā un Jāz.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā kā koncertmeistare pūšaminstrumentu nodaļā un pedagogs klavieru specialitātē,kā arī koncertmeistaru un ansambļu klasē klavieru nodaļā.