Vita Šiliņa

Ārējo sakaru koordinētāja, Pieaicinātā docētāja, Svešvalodu klases vadītāja

Kopš 2016. gada strādā par ārējo sakaru koordinētāju JVLMA Ārlietu daļā. Viņas pārziņā ir darbs ar Erasmus+ iebraucošajiem ārzemju studentiem, kā arī ar JVLMA studentiem, kuri vēlas doties Erasmus+ apmaiņas studijās uz ārzemju augstskolām.

V. Šiliņa ir vācu valodas docētāja un kopš 2019. gada Svešvalodu klases vadītāja.