Vita Vēriņa

Docente, Vispārējo klavieru katedra

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vispārējo klavieru katedras docente Vita Vēriņa ir pianiste un latviešu klaviermūzikas pētniece. 1994. gadā ieguvusi mākslas doktora grādu (Dr. art.) par promocijas darbu Klaviermūzika Latvijā (no žanra sākotnes līdz XX gs. sākumam). Publicējusi rakstus par latviešu mūziku Latvijas preses izdevumos, sarakstījusi grāmatu Olģerts Zīverss un viņa balvas laureāti (2010). Ierakstījusi latviešu klaviermūziku Latvijas Radio fondiem. Darbojas arī kā lektore.

Pedagoga profesionālo kvalifikāciju cēlusi mācību mobilitātēs Zalcburgas Mocarteuma universitātē, Grācas Mūzikas un Tēlotājmākslas augstskolā un Vīnes Mūzikas un Tēlotājmākslas augstskolā. Vispārējo klavieru katedrā strādā kopš 1991. gada. Vitas Vēriņas klavieru klases studentu vidū ir trīs profesora Olģerta Zīversa balvas laureāti, viņas studenti regulāri piedalās Baltijas valstu mūzikas augstskolu Vispārējās klavierspēles studentu festivālos un Vispārējo klavieru katedras studentu koncertos.