Zanda Rubene

Pieaicinātā docētāja, Mūzikas skolotāju katedra