JVLMA studējošo Radošo braucienu finansēšanas konkurss

Radošo braucienu finansēšanas konkurss notiek četras reizes akadēmiskajā mācību gadā - oktobrī, decembrī, martā un maijā. Tā mērķis ir sekmēt JVLMA studējošo profesionālo pilnveidi.

Radošais brauciens ir ikviena JVLMA studējošā aktivitāte (dalība konkursos, koncertos, festivālos, konferencēs, vasaras skolās, meistarklasēs u.tml.).

Vienā vērtēšanas reizē pabalsta maksimālais apjoms nepārsniedz 500 EUR. Finansējums tiek piešķirts no JVLMA Studējošo pašpārvaldes budžeta.

Citi konkursi

Dalīties ar šo konkursu