Skaņu mākslas fonda konkurss jaunajiem komponistiem

Tiek izsludināts konkurss jaunajiem un topošajiem komponistiem sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kompozīcijas katedru un Orķestri “Rīga”, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas jauno un topošo komponistu interesi par pūšaminstrumentu orķestra un ansambļu skanējuma iespējām, attīstīt jauno un topošo autoru prasmes sacerēt mūziku dažādiem, to starp netradicionāliem pūšaminstrumentu sastāviem. Konkursā aicināti piedalīties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti – bakalauri, maģistri un doktoranti. 

Konkursa dalībniekiem ir jārada jauni, 5 līdz 12 minūtes ilgi skaņdarbi mūziķu sastāvam, kas nav lielāks par šo: 4 flautas (ar iekļautu 1 piccolo pēc izvēles), 2 obojas (ar iekļautu angļu ragu pēc izvēles), 4 klarnetes (ar iekļautu basklarneti pēc izvēles), 2 fagoti, 4 mežragi, 4 trompetes, 3 tromboni, 1 tuba, 1 kontrabass, 4 perkusionisti; bet pēc brīvas izvēles no minēto mūziķu klāsta - nav mazāks par 10 mūziķiem kopskaitā. Šāds, no vienas puses ierobežots, bet no otras puses – brīvi variējams neliels orķestra sastāvs ir izvēlēts tāpēc, lai jauniešiem atraisītu fantāziju un dotu iespēju katram izvēlēties savai muzikālajai iecerei atbilstošāku sastāvu. Vienlaikus tā ir mūsu laikmeta akūta nepieciešamība pēc nepilna orķestra sastāva skaņdarbiem. 

Labākie jaunradītie skaņdarbi saņems naudas balvas. Visi sacerētie skaņdarbi tiks atskaņoti Orķestra “Rīga” mēģinājumā, veicot audio ierakstu mācību procesa nodrošināšanai. Vienu vai vairākus labākos jaunos komponistus Orķestris “Rīga” pēc saviem ieskatiem uzaicina sacerēt skaņdarbu lielam pūtēju koncertorķestrim, par šī pasūtījuma apmaksas noteikumiem savstarpēji vienojoties.

Plašāka informācija par konkursa termiņiem, žūriju, kontakti ar konkursa rīkotājiem, kā arī pilns konkursa nolikuma teksts atrodams tīmeklī: 

Citi konkursi

Dalīties ar šo konkursu