Alfrēds Kalniņš

(1944-1948)

Savās ikdienas gaitās Alfrēds Kalniņš bija tik precīzs, ka pēc viņa ierašanās
darbā vai uz sēdi varēja pārbaudīt precīzu laiku. Daudziem palikušas atmiņā
rektora uzrunas kolektīvam, mācību posmus uzsākot un noslēdzot.

Bez skaļām frāzēm saturīgi un sirsnīgi Kalniņš prot runāt par mūziķu darba sūtību, nekad neaizmirsdams atgādināt par talantu attīstībai labvēlīgajiem apstākļiem.*


Pie Rīgas Doma ērģelēm (1939)

Valsts konservatorijas direkcija un dekāni (1948)
Pirmajā rindā no kreisās puses: Eižens Vitings, Jēkabs Mediņš, Alfrēds
Kalniņš,Alma Rogule, Dmitrijs Kuļkovs; Otrajā rindā no kreisās puses:
Eduards Mednis, Pēteris Barisons, Valērijs Zosts.

Obligāto klavieru katedras sēdē 20. gs. 40-to gadu beigas

 

*Alfrēds Kalniņš : Komponista dzīve un darbs / Arnolds Klotiņš. - Rīga : Zinātne, 1979.

**Fotogrāfijas no JVLMA Bibliotēkas attēlu datubāzes.