Artis Sīmanis

(2007-2017)

Ir īpaši svarīgi, lai, apzinoties savu esību pašlaik, mēs domātu par
Akadēmijas nākotni. Mūsu kopējais darbs Akadēmijā prasa lielu neatlaidību
no ikviena. Šī īpašība dzimst katra cilvēka dvēselē, nekas ārējs nespēj
mums to dot. *

Tikai ar neatlaidību un cerību mēs spēsim īstenot savus principus,
tuvoties saviem mērķiem.

Rīgas Saksofonu kvartets No kreisās puses: Gints Pabērzs, Artis Sīmanis, Romāns Manuilovs, Renārs Lācis. Fotogrāfs- Jānis Deinats

JVLMA rektors, prof. Artis Sīmanis saņem Triju zvaigžņu ordeni (2010)

JVLMA un Swedbank Gada balvas pasniegšanas ceremonija (2014)
Fotogrāfs - Edmunds Mickus

 

*Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai 90/ sast. Anda Beitāne, Vita Stiģe. - Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2009.

**Fotogrāfijas no JVLMA Bibliotēkas attēlu datubāzes.