Jēkabs Mediņš

(1948-1950)

Kā atceras Oskars Zviedris:
Neskatoties uz jau agrāk izveidojušos priekšstatu par Jēkaba Mediņa
izcilajām darba spējām, atkal ar jaunu izbrīnu nācās vērot,
kā šo daudzo uzdevumu izpilde tika savienota ar administratīvo
un pedagoģisko darbu.

Turklāt visu veicot spraigā, možā noskaņā,
nereti padzirkstot gan humoram, gan smaidam. *

 

Dziesmusvētku virsdiriģenti
No kreisās puses: Jēkabs Mediņš, Teodors Kalniņš, Jānis Ozoliņš. (1947)


Jēkabs Mediņš ar studentiem Margaritu Petrovsku un Marģeri Dreimani

Jēkabs Mediņš 1970. gada XV Vispārējie latviešu dziesmu un VI Deju svētkos  Fotogrāfs - Juris Krieviņš.

 

*Jēkabs Mediņš : Apceres un atmiņas par profesora Latvijas PSR Tautas mākslinieka Jēkaba Mediņa dzīvi un darbu /
Sast. Marija Mediņa. - Rīga : Liesma, 1982.

**Fotogrāfijas no JVLMA Bibliotēkas attēlu datubāzes.