Pauls Jozuus

(1935-1937)

Vītols Jāzeps par Paulu Jozuus:

Jozuus dzīvē, viņa darbā mainījušās tikai ārīgās dekorācijas; nav nekad mainījies pats cilvēks. Vienkāršs savā dabā, svešs katrai godkārībai,

viņa skats bija vienmēr vērsts tikai uz pilnību, uz sasniedzamā maksimumu.*

Dziesmu dienas Rīgā (1927)

Pauls Jozuus un ērģeļklases audzēkņi (1936)
Pirmajā rindā no kreisās puses: Ausma Rundēle (Užāne), Pauls Jozuus,
Jānis Dreimanis, Helēna Veinberga; Otrajā rindā no kreisās puses: Jēkabs Cīrulis, Irēna Narvaite, Oto Holmanis, Imants Sakss, Imants Jozuus.

Jāzeps Vītols un Pauls Jozuus mākslinieka Rūdolfa Pērles pieminekļa atklāšanā

 

*Mūzikas Apskats Nr. 1. 1938. g. : Latviešu Dziesmusvētku biedrības mēnešraksts / Atb. red. Jēkabs Vītoliņš. - Rīga : Latviešu Dziesmusvētku biedrība, 1938.

**Fotogrāfijas no JVLMA Bibliotēkas attēlu datubāzes.