JVLMA Padomes loceklis

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz
JVLMA Padomes locekļa amatu
(amatpersonas amats uz noteiktu laiku – 4 gadi)

JVLMA Padome kā koleģiāla JVLMA augstākā lēmējinstitūcija ir atbildīga par valsts augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina valsts augstskolas darbības atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Pretendentu atlase notiek saskaņā ar Augstskolu likumā, 2021. gada 29. septembra Senāta sēdē apstiprinātajā dokumentā “Kārtība, kādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas senāts izvirza padomes locekļus darbam padomē” (turpmāk – Kārtība) un Padomes locekļu pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanas komisijas apstiprinātajos kārtības pielikumos noteikto kārtību. 

Prasības pretendentiem/-ēm:
●    JVLMA darbinieks;
●    akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
●    darba pieredze vadītāja amatā augstākās izglītības, kultūras (mūzikas, dejas, kultūrizglītības jomas tiks uzskatītas par priekšrocību), zinātnes, valsts vai pašvaldības institūcijā vai tās dibinātā kapitālsabiedrībā, kuras kompetence ir saistīta ar augstākās izglītības, mūzikas, dejas, kultūrizglītības, kultūras menedžmenta vai zinātnes jomu;
●    izpratne par izglītības sistēmu kopumā un kultūrizglītības sistēmu Latvijā;
●    valsts valodas zināšanas vismaz C1 līmenī atbilstoši Eiropas vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas tabulai;
●    nevainojama reputācija;
●    pretendents nav un pēdējo 12 mēnešu laikā nav bijis Saeimas deputāts, Ministru kabineta loceklis vai parlamentārais sekretārs;
●    sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Nepieciešamās kompetences:
●    stratēģiskais redzējums;
●    orientācija uz attīstību;
●    orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
●    plānošana un organizēšana;
●    lēmumu pieņemšana un atbildība.

Un vismaz viena no profesionālajām kompetencēm:
●    augstākās izglītības un/ vai zinātnes institūcijas vadība;
●    kultūras (mūzikas, dejas, kultūrizglītības jomas tiks uzskatītas par priekšrocību) projektu vai procesu vadība;
●    starptautiskas un vietēja mēroga iesaistīto pušu sadarbības veidošana;
●    finanšu vadība un audits; 
●    risku vadība un iekšējās kontroles sistēma.

Amatam paredzama nepilna darba slodze, mēnešalgas apmērs tiek noteikts atbilstoši iepriekšējā gada JVLMA akadēmiskā personāla vidējās mēnešalgas apmēram.

Konkursa pretendentiem līdz 2021. gada 26. oktobrim jāiesniedz elektroniska dokumenta veidā no @jvlma.lv e-pasta adreses, nosūtot uz e-pastu ar norādi “Pieteikums konkursam uz JVLMA Padomes locekļa amatu” sekojoši dokumenti latviešu valodā:
●    dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) latviešu valodā atbilstoši „Europass CV” standarta formai;
●    izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas; ja izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
●    pretendenta pieteikuma forma atbilstoši Kārtības 2. pielikumam;
●    citi dokumenti, kurus Pretendents uzskata par nepieciešamību pievienot.

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Personāldaļas vadītāju Anitu Grasmani, rakstot uz e-pastu vai zvanot t. 29549444.

Pamatojoties uz Eiropas Savienības un Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības normatīvajos aktos noteikto, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;
2) Jūsu iesūtīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, kontaktinformācija: Kr. Barona iela 1, Rīga.

Citas vakances

Dalīties ar šo vakanci