1. un 2. kursa studentiem jau ir iespēja pieteikties

No 2022./2023. studiju gada uz sociālo stipendiju “Studētgods" varēs pretendēt gan 1., gan 2. kursa studenti.

Sākot ar 2021./2022. studiju gadu studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri imatrikulēti 1. semestrī, sāka piešķirt sociālo stipendiju “Studētgods", kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā. Katrā nākamajā studiju gadā stipendijas saņēmējiem pievienojas nākamajā kursā studējošie - tātad, no 2022./2023. studiju gada stipendijai var pieteikties gan 1., gan 2. kursa studenti. No 2022. gada septembra “Studētgods” saņēmēju lokam pievienojas divas jaunas studējošo grupas - bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši un personas ar I vai II invaliditātes grupu.

Uz stipendiju var pretendēt ikviens students, kas imatrikulēts 1. kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās vai atjaunojās studijām 2022. gada rudens semestrī pēc studiju pārtraukuma koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē. Tāpat stipendijai var pieteikties 2. kursā studējošie - gan tie, kuri stipendiju jau saņēma 1. kursā, gan tie, kas iepriekš nesaņēma centralizēto eksāmenu vai zemas vidējās semestra atzīmes dēļ. 

Vairāk par stipendiju un pieteikšanos: ŠEIT

Dalīties ar šo ziņu