Aicina uz docētājas Heinsbergas Zoom lekciju par mūzikas terapiju

28. aprīlī plkst. 12.00 platformā Zoom aicinām uz 3. sezonas 8. tiešsaistes cikla "Ar tēju lasītavā" lekciju "Skanēt, saskanēt, atskanēt. Terapeitisko attiecību trīs formas mūzikas terapijā" docētājas Inetas Heinsbergas* vadībā.

Par gaidāmo lekciju stāsta pati lektore: "Kā veidot attiecības ar sevi, otru, sabiedrību? Kā sevī saklausīt, izpaust un apzināti piedzīvot to, kā formulējumam vēl nav dzimuši vārdi? Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, lekcijā tiks iekļauti praktiski piemēri no profesionālas mūzikas terapeites ikdienas, kā arī piemēros izmantotās metodikas teorētiskie pamatojumi.
Skatot mūzikas terapiju kā daudzveidīgu teorētisku disciplīnu praktisko daļu, klausītāji tiks iepazīstināti gan ar Interpersonālās neirobioloģijas (savstarpējo attiecību neirozinātnes) pamatkonceptiem, gan arī ar Psihoorganiskās analīzes (Latvijā atzīta psihoterapijas virziena) ideju par terapeitisko attiecību trīs formām, kuru piedzīvošana ir iespējama arī mūzikas terapijā.
Un varbūt, ka izpratne par trīs formu pieredzes nepieciešamību var būt noderīga ne tikai terapijas formātā. Dum viviumus, vivamus! (Kamēr dzīvojam, dzīvosim!)."

Reģistrētajiem lekcijas klausītājiem tiks nosūtīta “Zoom” saite uz tiešsaistes lekciju, kuras noslēgumā būs iespējams saņemt izziņu par lekcijas noklausīšanos, kā arī saiti uz lekcijas ierakstu, kas būs aktīva vienu mēnesi.

Vienas lekcijas maksa - 9 EUR. Katram klausītājam tiks sagatavots un nosūtīts rēķins uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu. 
Lekcijas garums - 40 minūtes.

Piesakies lekcijai līdz 25. aprīlim ŠEIT

* Ineta Heinsberga - ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 doktorantu granta saņēmēja

Dalīties ar šo ziņu