Aicinājums pieteikties kursiem!

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Tālākizglītības nodaļa aicina augstskolu pasniedzējus, skolu, interešu izglītības iestāžu pedagogus, pedagoģisko programmu studentus un citus interesentus pieteikties 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursiem PEDAGOGA DARBĪBA PRIVĀTPRAKSĒ, TĀS TIESISKIE UN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PAMATI.

Kursi notiks JVLMA 2020. gada 24., 25., 31. janvārī un 1.,7.,8. februārī K.Barona ielā 1.

GRAFIKS

Kursu lektore – juriste, mag.iur. Līga Mežecka

Kursu mērķis – pilnveidot izglītojamo profesionālo kompetenci, sniedzot teorētiskās un praktiskās zināšanas par pedagoga darbību privātpraksē, tās tiesiskajiem un saimnieciskās darbības pamatiem.

Šos kursus lektore izstrādājusi, jo, senāk strādājot valsts pārvaldes iestādē, novērojusi, ka cilvēkiem trūkst informācijas, kādas darbības jāveic, lai uzsāktu savu pedagoga privātpraksi un sekmīgi tajā darbotos.

Kursu apmeklējums veicinās izpratni, zināšanas, interesi par savām tiesībām un pienākumiem, dokumentu pārvaldību, finanšu prasmēm pedagoga darbībai privātpraksē - tās tiesiskajiem un saimnieciskās darbības pamatiem, lai to veiksmīgi pielietotu dzīvē – zināt prasības pedagoga privātpraksē strādājošajiem, prast patstāvīgi izstrādāt savu izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izvēlēties piemērotākās uzņēmējdarbības formu un uzsākt uzņēmējdarbību, prast atbilstoši aizpildīt grāmatvedības reģistrus, sagatavot un iesniegt atskaites, nomaksāt attiecīgo nodokli, izstrādāt lietvedības dokumentus, slēgt atbilstošāko līgumu), lai to piemērotu savā darbībā pedagoga privātpraksē.

Lai pieteiktos kursiem, līdz 20.01.2020. jāaizpilda ANKETA.

Kursu dalības maksa par 6 dienām – EUR 107.

Pēc 20.01.2020. uz norādīto e-pastu tiks paziņots, vai ir nokomplektēta grupa ar 10 - 30 personām. Tikai pēc grupas nokomplektēšanās tiks sagatavoti rēķini, kuru apmaksa būs jāveic līdz 23.01.2020.

Norises laiks: 24.01.2020 - 08.02.2020

Norises vieta: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, K.Barona ielā 1.

Dalīties ar šo ziņu