Aicinām piedalīties 30. konkursā "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas labākais studentu kameransamblis"

Konkurss norisināsies otrdien, 2024. gada 12. martā plkst. 10.00 JVLMA Lielajā zālē.

Konkursa noslēguma koncerts un laureātu apbalvošana notiks ceturtdien, 2024. gada 14. martā plkst. 16.00 JVLMA Lielajā zālē.

Pieteikums konkursam, ansambļa fotogrāfija un skaņdarba notis PDF formātā jānosūta uz e-pastu: , ne vēlāk kā desmit dienas (1. marts) pirms konkursa, norādot komponista pilnu vārdu, uzvārdu (latviešu un oriģinālvalodā), dzīves gadus, skaņdarba un tā daļu nosaukumus/apzīmējumus, hronometrāžu, ansambļa dalībnieku un mācībspēka/mācībspēku vārdu, uzvārdu (iespējams arī patstāvīgi veikts iestudējums).

Pieteikuma veidlapa šeit
Sīkāka informācija JVLMA mājaslapā www.jvlma.lv, Radošo projektu daļā vai pie Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras vadītājas prof. Jāņa Maļecka.

Konkursa mērķis ir aktivizēt studentu kameransambļu veidošanos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA).
Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras rīkotajā konkursā var piedalīties studējošo kameransambļi dažādā sastāvā divās kategorijās: A – dueti; B – lielie ansambļu sastāvi (no trio līdz oktetam; nepiedalās vienādu instrumentu ansambļi, ja dalībnieku tajos ir vairāk nekā pieci).

Katram ansamblim jāatskaņo brīvi izvēlēts oriģināls skaņdarbs (pilnībā), minimālā hronometrāža – 10 minūtes. Žūrijai ir tiesības pieprasīt atskaņojamo skaņdarbu partitūras. Konkursa žūrijas priekšsēdētājs ir viesprofesors vai Rektorāta pārstāvis. Žūrijas locekļi – Kameransambļa un klavierpavadījuma, Stīgu instrumentu un Pūšaminstrumentu katedru mācībspēki. Konkursu vērtē arī Studējošo padomes žūrija.

Konkursa laureāti abās kategorijās saņem JVLMA balvas.
Pirmās vietas ieguvēji abās kategorijās saņem Latvijas Radio 3 programmas Klasika speciālbalvu – ieraksta laiku Latvijas Radio Pirmajā studijā.
Artistiskākais ansamblis saņem Studējošo padomes žūrijas balvu.
Spilgtākie ansambļi saņem Hermaņa Brauna fonda speciālbalvas – iespēju piedalīties koncertos Latvijā programmas Avanti ietvaros.
Labākie ansambļi piedalās konkursa noslēguma koncertā JVLMA Lielajā zālē. Konkursa noslēguma koncertu ieraksta JVLMA studiju programmas Skaņu režijas studenti.

Dalīties ar šo ziņu

Kontakti