Aicinām pieteikt referātus konferencei par tradicionālās mūzikas un dejas prakšu reprezentāciju

Aicinām pieteikt referātus starptautiskai zinātniskai konferencei “Cultural Self-Determination: Construction and Representation of Music and Dance Practices in Public Domain Performances” (Kultūras pašnoteikšanās: Mūzikas un dejas prakšu konstruēšana un reprezentācija publiskos priekšnesumos), kas notiks no 2025. gada 26. maija līdz 30. maijam Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Konference ir valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (2023–2026) projekta “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai”/CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001) notikums un vienlaikus arī vispasaules etnomuzikologu un etnohoreologu tīkla “International Council for Traditions of Music and Dance” (Starptautiskā mūzikas un dejas tradīciju padome, ICTMD) jaundibinātā Ziemeļu-Baltijas tīkla otrā akadēmiskā tikšanās. Ziemeļu-Baltijas tīkla ideja radās ICTMD 45. pasaules konferencē Chulalongkornas Universitātē Bangkokā (Taizeme), un tās autore ir JVLMA profesore etnomuzikoloģe Anda Beitāne – Latvijas oficiālā pārstāve (Liaison Officer) ICTMD. Tīkla atklāšana un Ziemeļu-Baltijas tradicionālās mūzikas un dejas pētnieku pirmā tikšanās notiks 2024. gada oktobrī Helsinkos (Somija).

ICTMD Ziemeļu-Baltijas tīkla Rīgas konference ir paredzēta kā platforma mūzikas un dejas lokālo prakšu dalībniekiem un pētniekiem, lai stiprinātu kultūras pašnoteikšanos, kas ir daļa no ilgtspējīga, kopienā balstīta procesa. Mūzikas un dejas prakšu konstruēšanai un reprezentācijai publiskos priekšnesumos ir būtiska nozīme kultūras pašnoteikšanās procesos, tāpat kā pētnieku un kopienu partnerībai tradicionālajā kultūrā un tās pētniecībā.

Konferences darba valoda – angļu (bez tulkojuma). Referātu pieteikumus gaidīsim līdz 2024. gada 1. novembrim.
Pilns uzsaukuma teksts un informācija par pieteikšanos konferencei pieejama šeit.

Projektu “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai”/CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (2023–2026) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.

 

Dalīties ar šo ziņu