Aicinām pieteikties tiešsaistes lekcijai "Kas ir dzirdes treniņa pamatā?"

JVLMA Tālākizglītības nodaļa sadarbībā ar JVLMA Bibliotēku organizē Interešu izglītības tiešsaistes lekciju ciklu "Ar tēju lasītavā".

Ceturtā tiešsaistes lekcija notiks 18. decembrī plkst. 13:00 JVLMA lektores Lanas Burmistrovas sniegumā par tēmu "Kas ir dzirdes treniņa pamatā? Kognitīvās īpatnības dzirdes treniņa procesā."

Pieteikšanās tiešsaistes lekcijai līdz 13. decembrim, aizpildot PIETEIKUMA ANKETU.  

Lana Burmistrova ir JVLMA lektore un zinātnisko projektu vadītāja, kuras zinātnisko interešu lokā ir dzirdes treniņa jautājumu izpēte no mūzikas psiholoģijas skatpunkta. Ieguvusi maģistra grādu, izstrādājot pētījumu par uzmanības un atmiņas īpatnībām mūzikas mācīšanās procesā indivīdiem ar redzes traucējumiem. Šobrīd raksta promocijas darbu par kognitīvo īpatnību analīzi dažādās dzirdes treniņa situācijās.

Par to, kas tiks stāstīts 18. decembra tiešsaistes lekcijā, Lana saka:

Efektīva dzirdes treniņa pamatā ir kognitīvo īpatnību apzināšana un to mērķtiecīga iesaiste mūzikas klausīšanās, mūzikas lasīšanas un mūzikas pieraksta procesā. Lekcijas laikā tiks sniegta informācija par dzirdes treniņa pamatdimensiju kognitīvajām īpatnībām un aktuālajiem problēmjautājumiem, kā arī tiks raksturotas atsevišķas pieejas dzirdes treniņa jautājumu analīzē."

Dalīties ar šo ziņu