Aicinām uz Ph.D. Valdas Vidzemnieces monogrāfijas ''Modernā deja Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē'' atvēršanu

Izcils notikums Latvijas kultūras un dejas vēsturē – JVLMA Horeogrāfijas katedras docentes Ph.D. Valdas Vidzemnieces monogrāfijas ''Modernā deja Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē'' atvēršana!

Šī monogrāfija ir kultūrvēsturisks pētījums, kura uzmanības centrā ir modernās dejas fenomens, tā vieta un nozīme Latvijas kultūrā laika posmā no 20. gadsimta sākuma līdz 40. gadu otrajai pusei.

Deja ir būtiska katras kultūras sastāvdaļa, tā atspoguļo sabiedrības pasaules uzskatus, estētiskās normas, izkristalizē vēsturiskās, vispāratzītās un aktuālās kultūras vērtības. Pētījums par moderno deju Latvijā līdz ar dejas mākslinieku radošo un pedagoģisko aktivitāšu atspoguļojumu un analīzi izgaismo noteiktā laika sabiedrības sociālās prakses un estētiskās vērtības, tas ir nozīmīgs ne tikai dejas mākslas speciālistiem kā nozares pašapziņas apliecinājums, bet arī kā pētījums, kas aizpilda baltās lapas Latvijas kultūras vēsturē.

Dalīties ar šo ziņu