Baltijas neirozinātnieku komanda uzvarējusi nākotnes tehnoloģiju konkursā Berlīnē

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) sistemātiskās muzikoloģijas pētnieki Džeikins Pusons* (Jachin Edward Pousson) un profesors Valdis Bernhofs, neatkarīgais vizuālais mākslinieks un signālu apstrādes eksperts Mārtiņš Dāboliņš, kā arī biomedicīnisko tehnoloģiju uzņēmumu grupas “Lanmer” īpašnieks un pētnieks Kents Langels (Kent Langel) un inženieris Reza Sobhani (Tartu, Igaunija) apvienoja spēkus, iegūstot balvu inovāciju grantu platformā “Serendipity Collective”, kas 10. un 11. maijā pirmo reizi norisinājās Berlīnē.

Pieteikšanās pētniekiem bija atvērta no 2023. gada februāra līdz aprīlim. Kopumā 225 dalībnieki no visas pasaules iesniedza inovatīvas idejas nākotnes tehnoloģiju attīstībai. Divu interviju laikā žūrija izvēlējās astoņas idejas finālam Berlīnē. Komandas Berlīnē sacentās par dotāciju inovācijas īstenošanas uzsākšanai (start-up).

Pasākums Berlīnē notika semināra-konkursa veidā. Sākotnēji visas astoņas komandas strādāja kopā, lai pilnveidotu katras komandas individuālo pieeju. Semināra noslēgumā ASV, Vācijas un Šveices zinātnieku, tehnoloģiju ekspertu un potenciālo investoru žūrija izvēlējās trīs labākās komandas un tām tika piešķirta dotācija inovācijas realizēšanai. 
Pēc veiksmīgas starta fāzes pabeigšanas 2023. gada decembrī visas trīs komandas varēs pretendēt uz turpmāku atbalstu un investīcijām inovatīvo tehnoloģiju izstrādei. 

“Serendipity Collective” platformu veido “SPRIND” – Vācijas Federālā inovāciju aģentūra, Šveices “Ideate Enterprise Innovation” un ASV “Office of Naval research ONR Global”

Baltijas valstu pētnieku idejas pamatā ir mūzikas radīšana ar smadzeņu viļņiem, izmantojot elektroencefalogrāfijas (EEG) signālus muzikālai mijiedarbībai. 

Džeikina Pusona promocijas darba ietvaros JVLMA ir izstrādājis smadzeņu datora mūzikas saskarni (BCMI), kas mūziķim ļauj kontrolēt mūzikas un vizuālos parametrus, izmantojot individuālos ar EEG fiksētos smadzeņu signālus mūzikas izpildījuma laikā. Baltijas pētnieku komanda ierosina turpināt Pusona ideju, izveidojot vairāku lietotāju BCMI sistēmu, kas, izmantojot EEG signālus reāllaikā, ļautu vairākiem cilvēkiem kopā radīt mūziku vai dažādu veidu jauktus medijus. Tas nākotnē pavērtu iespēju plaša spektra neverbālai komunikācijai starp visām muzicēšanā iesaistītajām pusēm, tostarp mūziķiem un klausītājiem. Uz smadzeņu viļņiem balstīta neverbāla komunikācija nākotnē būtu izpētes objekts arī klīniskā kontekstā.

* Džeikins Edvards Pusons - ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 doktorantu granta saņēmējs

Dalīties ar šo ziņu