Dalība “Apvārsnis 2020” SC6 kontaktbiržā starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanai

Laikposmā no 12. līdz 13. novembrim JVLMA zinātnisko projektu vadītāja, ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” koordinatore Lana Burmistrova piedalījās Net4Society tīkla organizētajā starptautiskajā kontaktbiržā Bratislavā.

Tā veltīta ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammas “Eiropa mainīgā pasaulē – novatoriska, iekļaujoša un domājoša sabiedrība” (SC6) projektu uzsaukumiem. Kontaktbiržā tika iekļauti vairāki informatīvi pasākumi: semināri par efektīvas projektu pieteikumu izstrādes iespējām, SC6 apakšprogrammas iespējām programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, iepriekš noorganizētas sanāksmes ar potenciālajiem starptautisko zinātnisko projektu konsorciju pārstāvjiem, kā arī potenciālo projektu pieteicēju ideju prezentācijas. 

Pasākuma laikā tika apzinātas starptautiskās zinātniskās sadarbības iespējas, tika piesaistīti vairāki partneri starptautiskajam starpdisciplinārajam konsorcijam gan aktuālajiem ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020”, gan iespējamajiem nākamās programmas “Apvārsnis Eiropa” projektu konkursiem. Eiropas Pētniecības Padomes izpildaģentūras pārstāvji deva vērtīgu padomu veiksmīga projekta pieteikuma izstrādei, norādot uz svarīgām pamatnostādnēm projekta pieteikuma izstrādes gaitā, kā arī daloties pieredzē saistībā ar projektu pieteikumu izvērtēšanas procesu. Dalība kontaktbiržā deva plašas iespējas starptautisko starpdisciplināro pētniecības un inovācijas projektu pieteikumu izstrādei un attīstībai. 

Dalīties ar šo ziņu