Docētāja Ginta Pētersone piedalās mobilitātē, konferencē, izdod grāmatu un organizē meistarklases

2022./2023. studiju gads aktīvi aizsācies JVLMA docētājai, Dr.paed., Mg.art. Gintai Pētersonei. 

No 1. līdz 3. septembrim JVLMA docētāja Pētersone piedalījusies Erasmus+ mobilitātē Karla Marijas Vēbera Drēzdenes Mūzikas augstskolā – Dalkroza ritmikas 18. meistardarbnīcā “Resonanz – Distanz”. Docētāja piedalījās ar referātu un prezentāciju par ritmikas attīstību Latvijā. Meistardarbnīcās piedalījās arī PIMS 7. semestra studente Marta Zobena, kas turpināja mācīties Drēzdenes Mūzikas augstskolā Erasmus studentu apmaiņas programmā. 

_______________________

Izdevniecībā “Raka” izdota Gintas Pētersones sastādītā vingrinājumu un dziesmiņu autorgrāmata “Kustīgās dziesmas”, kas noder par mācību materiālu studentiem.

________________________

8.-11. novembrī un 20.-24. februārī Pētersone organizējusi Karla Marijas Vēbera Drēzdenes mūzikas augstskolas profesores Kristīnes Štraumeres ritmikas meistarklases “Mūzikas uztvere, izpratne un atklāsme ar ķermeņa kustību palīdzību labizjūtas veicināšanai” ārzemju viesdocētājas statusā divās sesijās mūzikas un dejas pedagoģijas programmu studentiem un pasniedzējiem.

____________________

13.-15. martā docētāja organizējusi Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitātes profesora Mihaila Šnaka ritmikas meistarklases “Mūzika, kustība, improvizācija un balss”.

____________________

Ginta Pētersone piedalījusies un ar prezentāciju par ritmiku JVLMA uzstājusies starptautiskajā “NETWORK” noslēguma konferencē Stokholmas Karaliskajā Mūzikas augstskolā, kurā piedalījās 15 mūzikas augstskolas no 6 valstīm. Konferences darbā aktīvi piedalījās arī bijusī JVLMA studente Mārīte Junita Apsīte. 

Dalīties ar šo ziņu