Džeikinam Edvardam Pusonam piešķirts zinātnes doktora grāds (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs

2023. gada 4. oktobrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares promocijas padomes atklātā sēdē DŽEIKINAM EDVARDAM PUSONAM (JACHIN EDWARD POUSSON)* tika piešķirts zinātnes doktora grāds (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs.

Promocijas padome ar vērtējumu summa cum laude (ar visaugstāko uzslavu) novērtēja pētnieka sniegumu, uzsverot viņa darba inovitāti.

Džeikins Pusons ir izstrādājis smadzeņu-datora mūzikas saskarnes (BCMI) dizainu iemiesotās mūzikas interakcijas lietojumprogrammām.

* Džeikins Edvards Pusons - ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 doktorantu granta saņēmējs.

Dalīties ar šo ziņu