Iznākusi jauna grāmata par daudzbalsību

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija sadarbībā ar izdevniecību Musica Baltica un Latvijas Nacionālo kultūras centru laidusi klajā grāmatu un CD-ROM Shaping Sounds and Values: Multipart Music as a Means of Social and Cultural Interaction, kuras sastādītājs ir Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitātes Tautas mūzikas pētniecības un etnomuzikoloģijas institūta pētnieks un JVLMA viesprofesors Ardians Ahmedaja (Ardian Ahmedaja). Krājumā iekļauti deviņu autoru raksti par Albānijas, Austrijas un Bavārijas (Vācija), Borneo (Malaizija), Centrālāfrikas un Ganas (Āfrika), Dishi (Ķīna), Javas (Indonēzija), Marokas, Sardīnijas (Itālija), Setu (Igaunija) un Ziemeļlatgales (Latvija) daudzbalsīgo mūziku. 

Šī ir jaunākā Starptautiskās tradicionālās mūzikas padomes (International Council for Traditional Music, ICTM) Daudzbalsīgās mūzikas pētnieku grupas publikācija. Grāmatā publicētie raksti ir prezentāciju un diskusiju rezultāts, kas kaldināts divos simpozijos – library@esplanade Singapūrā (2016) un Guangxi Mākslu universitātē Nanningā, Ķīnā (2017) – un tam sekojošā divkāršas anonīmas recenzēšanas procesā. Nozīmīga publikācijas daļa ir CD-ROM iekļautie audio un video lauka ieraksti no Malaizijas, Marokas, Sardīnijas, Setu zemes un Ziemeļlatgales, kas atklāj spilgtas un daudzveidīgas mūzikas prakses dažādās dzīves situācijās.

Grāmatas pirmā daļa veltīta sociālajai un kultūras mijiedarbei muzikālajā uzvedībā. To aizsāk Injacio Makjarellas (Ignazio Macchiarella) raksts par lomu hierarhiju a tenore dziedāšanas praksēs Sardīnijā. Anda Beitāne apraksta eksperimentu, kas veikts kopā ar Ziemeļlatgales pusbolsa dziedātājām, cenšoties izprast ne tikai skaņas, bet arī uzvedības noslēpumus. Savukārt Enrike Kamara De Landa (Enrique Cámara De Landa) raksta par mūziku un tās izpildītājiem sufi brālībās Marokā. Otrajā daļā autori pievērsušies daudzbalsīgās mūzikas analīzei. Žanna Pertlas (Žanna Pärtlas) raksturo muzikālās identitātes izpausmes setu tradīcijā Dienvidaustrumigaunijā. Tonijs Lūiss (Tony Lewis) analizē dažādas ritma struktūras, balstoties uz Āfrikas standartpaterniem, Javas gamelāna, spāņu flamenko u.c. piemēriem, cenšoties identificēt un atšķirt kognitīvos un kultūras aspektus. Lu Ju-hsju (Lu Yu-hsiu) pievēršas Dishi septiņu instrumentu ansamblim Dienvidrietumķīnā, kas pavada zebi – Nisu tautas improvizācijā balstītu dziedāšanu un dejošanu. Turpretī Ģertrūde Marija Hūbere (Gertrud Maria Huber) koncentrējas uz cītaras repertuāru un tā transmisiju Austrijā un Bavārijā, savukārt Čong Pek Lin (Chong Pek Lin) diskutē ieguvumus no Kenyah minoritātes Borneo deju dziesmu izmantošanas pedagoģiskos nolūkos. Grāmatu noslēdz Ardiana Ahmedajas raksts par dažādu aģentu un aģentūru lomu lokālās daudzbalsīgās mūzikas praksēs Albānijā.

Grāmatas satura rādītājs pieejams šeit.

Grāmatu iespējams iegādāties www.musicabaltica.com

Ardian Ahmedaja, ed. Shaping Sounds and Values: Multipart Music as a Means of Social and Cultural Interaction. CD-ROM with 27 audiovisual examples included. A publication of the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music. Riga: Musica Baltica, 2021. 224 pp., 51 colour figures, list of audiovisual examples, notes on contributors, index. ISBN 978-9984-588-67-4 (hardcover).

Dalīties ar šo ziņu