Izsludināta priekšlikumu iesniegšana JVLMA Profesoru padomes sastāvam

Saskaņā ar JVLMA Profesoru padomes nolikumu priekšlikumus Profesoru padomes sastāvam var iesniegt Rektorāts, katedras, profesionālās mūzikas institūcijas, kā arī nevalstiskās profesionālās mūzikas organizācijas.

Profesoru padomes sastāvu veido ne mazāk kā pieci JVLMA profesori, un ne mazāk kā viena trešdaļa no kopējā Profesoru padomes locekļu skaita ir attiecīgās nozares profesori vai profesionālo mūzikas institūciju vai profesionālo mūzikas apvienību pārstāvji, kuru darbības virziens atbilst attiecīgā amata ievirzei, bet kuri nestrādā JVLMA. Profesoru padomes sastāvā iekļauj pēc iespējas dažādu specialitāšu  pārstāvjus – profesorus vai profesionālo mūzikas institūciju vai profesionālo mūzikas apvienību pārstāvjus.

Sakarā ar nepietiekamu profesionālo mūzikas institūciju un/ vai  profesionālo mūzikas apvienību pārstāvju skaitu JVLMA Profesoru padomes sastāvā lūdzam pieteikt pārstāvjus no profesionālajām mūzikas institūcijām un apvienībām.  

Priekšlikumi jāiesniedz JVLMA Rektorāta birojā vai sūtot uz e-pastu līdz 2023. gada 2.oktobrim, plkst. 16.00. Iesniegtajos priekšlikumos lūgums norādīt profesoru vai profesionālo mūzikas institūciju vai profesionālo mūzikas apvienību pārstāvju kompetenci un līdzšinējo pieredzi zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanā.

Profesoru padomes sastāvu pēc Profesoru padomes priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina JVLMA Senāts uz trīs gadiem.

JVLMA Profesoru padomes priekšsēdētāja,
Zinātniskā un radošā darba prorektore, profesore Anda Beitāne

Dalīties ar šo ziņu